Bài mới trên hồ sơ

Khi nhìn nhận lại, anh chính là điều duy nhất em kiên trì nắm giữ đến cùng...
Bạn tặng cho mình 18 đóa bông hồng bạn nói nó tượng trưng cho sự xinh đẹp và thành công.
Qua hỏi thăm, Phập thi xong chưa?
  • Thích
Cảm xúc: Sợ Cẩu Phập
Sợ Cẩu Phập
Sợ Cẩu Phập
Không những xong mà còn biết mình rớt hạng luôn đó chị! (T-T)
trucxinh0505
trucxinh0505
Nghĩ thực tế lên đi, k có gì buồn cả, cố hết sức là dc rồi, quan trọng mình hiểu bài là ok nhất, thứ hạng là phần bổ sung, đừng để bị áp lực :giggle:
Em viết tình thơ có ai hay
Gió thổi vui vu người không thấy
Rượu hòa men lạnh ai say đấy
Lãng đãng gieo sầu, lãng đãng say.
Top