[Thơ] [Thơ Dịch] Cổ Thi: Bản Sắc Thi Ca
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Thu Phố Ca kỳ 7
Tác giả: Lý Bạch
***

秋浦歌其七


醉上山公馬,
寒歌甯戚牛。
空吟白石爛,
淚滿黑貂裘。

Thu phố ca kỳ 07

Túy thượng Sơn Công mã
Hàn ca Ninh Thích ngưu
Không ngâm Bạch Thạch Lạn
Lệ mãn hắc điêu cừu.

(Năm 754)

(Nguồn: thivien.net)

Bản dịch: Bài Ca Thu phố kỳ 7

Rượu say cưỡi ngựa Sơn Công
Hát ngưu Ninh Thích* ngày đông giá hàn
Ngâm câu "Bạch Thạch Lạn" vang
Áo cừu ướt đẫm lệ chan mấy dòng...

Lạc Mỹ Xuyên Thu

Chú thích:
*Ngưu Ninh Thích: đây nói đến một người chăn trâu ở Dao Sơn, tên là Ninh Thích
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Thu Phố Ca kỳ 8
Tác giả: Lý Bạch
***

秋浦歌其八


秋普千重嶺,
水車嶺最奇。
天傾欲墮石,
水拂寄生枝。

Thu phố ca kỳ 08

Thu Phố thiên trùng lĩnh
Thủy Xa Lĩnh tối kỳ
Thiên khuynh dục trụy thạch
Thủy phất ký sinh chi.

(Năm 754)

Bản dịch: Bài Ca Thu Phố kỳ 8

Phố Thu đỉnh núi nghìn trùng
Thủy Xa riêng ngọn lạ lùng một phương
Trời nghiêng đá lở khôn lường
Nước văng mấy giọt còn vương nhánh tầm*.

Lạc Mỹ Xuyên Thu

Chú thích:
*tầm (tầm gửi): một loại dây leo sống ký sinh. Ở bản gốc tác giả nhắc đến loài "ký sinh chi", nên mình mượn nhành tầm gửi để giải thích cho đoạn thơ gốc.

 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Thu Phố Ca kỳ 9
Tác giả: Lý Bạch
***

秋浦歌其九


江祖一片石,
青天掃畫屏。
題詩留萬古,
綠字錦苔生.

Thu phố ca kỳ 09

Giang tổ nhất phiến thạch
Thanh thiên tảo họa bình
Đề thi lưu vạn cổ
Lục tự cẩm đài sinh

(754)

Bản dịch: Bài Ca Thu Phố kỳ 9

Đá ghềnh chắn cội đầu sông
Trời trong như rửa bức phong họa đồ
Đề lưu vạn cổ dòng thơ
Rêu phong tựa gấm che mờ chữ xanh.

Lạc Mỹ Xuyên Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Thu Phố Ca kỳ 10
Tác giả: Lý Bạch
***

秋浦歌其十


千千石楠樹,
萬萬女貞林。
山山白鷺滿,
澗澗白猿吟。
君莫向秋浦,
猿聲碎客心。

Thu phố ca kỳ 10

Thiên thiên thạch nam thụ
Vạn vạn nữ trinh lâm
Sơn sơn bạch lộ mãn
Giản giản bạch viên ngâm
Quân mạc hướng Thu Phố
Viên thanh toái khách tâm.

(Năm 754)

Bản dịch: Bài Ca Thu Phố kỳ 10

Trùng trùng cây nam thạch
Vạn vạn trinh nữ rừng
Đồi đồi sương giăng phủ
Khe khe vượn kêu lừng
Thu Phố, người đừng ghé
Nát lòng khách dừng chân...

Lạc Mỹ Xuyên Thu

***

Bản dịch sưu tầm

Vạn vạn rừng trinh nữ,
Nghìn nghìn nam thạch tươi.
Núi núi đầy sương trắng,
Khe khe vượn tấu lời.
Thu Phố, ai đừng đến,
Vượn kêu đứt ruột người.

(Sưu tầm: mailang - nguồn: thivien.net)
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Thu Phố Ca kỳ 11
Tác giả: Lý Bạch
***

秋浦歌其十一


邏人橫鳥道,
江祖出魚梁。
水急客舟疾,
山花拂面香。

Thu phố ca kỳ 11

La nhân hoành điểu đạo
Giang tổ xuất ngư lương
Thủy cấp khách chu tật
Sơn hoa phất diện hương.

(Năm 754)

(Tư liệu: thivien.net)

Bản dịch: Bài Ca Thu Phố kỳ 11

Lính tuần canh ngang đường chim tới
Đầu nguồn sông đơm cá thêm tươi
Sóng vội vàng xua thuyền dời khách
Hoa núi thơm thoảng mặt tươi cười...

Lạc Mỹ Xuyên Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Thu Phố Ca kỳ 12
Tác giả: Lý Bạch
***

秋浦歌其十二


水如一匹練,
此地即平天。
耐可乘明月,
看花上酒船。

Thu phố ca kỳ 12

Thủy như nhất thất luyện
Thử địa tức bình thiên
Nại khả thừa minh nguyệt
Khán hoa thượng tửu thuyền.

(Năm 754)

Bản dịch: Bài Ca Thu Phố kỳ 12

Sông kia một dải như dòng lụa
Đất này san phẳng tựa trời cao
Thừa lúc trăng treo vừa kịp sáng
Du thuyền thưởng rượu ngắm hoa nào.

Lạc Mỹ Xuyên Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Thu Phố Ca Kỳ 13
Tác giả: Lý Bạch
***

秋浦歌其十三


淥水淨素月,
月明白鷺飛。
郎聽採菱女,
一道夜歌歸。

Thu phố ca kỳ 13

Lục thuỷ tranh tố nguyệt,
Nguyệt minh bạch lộ phi.
Lang thính thái lăng nữ,
Nhất đạo dạ ca quy.

(Năm 754)

(Tư liệu: thivien.net)

Bản dịch: Bài Ca Thu Phố kỳ 13

Nước xanh đua sắc trăng ngời sáng
Trăng trong như tựa cánh cò bay
Tai nghe nàng hái nơi đồng ấu
Đường về vang khúc Tử Dạ này.

Lạc Mỹ Xuyên Thu
 
Top