[Thơ] [Thơ Dịch] Cổ Thi: Bản Sắc Thi Ca
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Tử Dạ Xuân Ca
Tác giả: Lý Bạch
***

子夜春歌


秦地羅敷女,
採桑綠水邊。
素手青條上,
紅妝白日鮮。
蠶饑妾欲去,
五馬莫留連。

Tử Dạ xuân ca

Tần địa La Phu* nữ,
Thái tang lục thuỷ biên.
Tố thủ thanh điều thượng,
Hồng trang bạch nhật tiên.
Tàm cơ thiếp dục khứ,
Ngũ mã** mạc lưu liên.

Dịch nghĩa

Người con gái La Phu đất Tần
Hái dâu bên dòng nước xanh
Bàn tay trắng ngần vịn vào nhành cây xanh
Ánh nắng mặt trời chiếu trên bộ đồ đỏ mới tinh
Tằm đói rồi thiếp phải chạy về nhà
Xin ngài (người đi xe năm ngựa kéo) đừng ở lại lâu.


Bản dịch: Bài Ca Mùa Xuân Của Nàng Tử Dạ

Đất Tần con gái La Phu
Dòng xanh nước thẳm hái dâu bên đàn
Tay ngà vin nhánh cây nang
Hồng y má thắm chói chang ánh trời
Chăm tằm thiếp phải về thôi
Chàng trên xe ngựa đừng ngồi lại lâu.

Lạc Mỹ Xuyên Thu

Chú thích:
*Tên người con gái hái dâu trong khúc nhạc phủ "Mạch thượng tang".

**Quan thái thú đời Hán khi đi tuần dùng xe năm ngựa kéo. Ngũ mã cũng là tiếng mỹ xưng đối với quan thái thú.
Đôi nét:
Bài thơ nói lên đời thái bình thịnh trị khi mà người dân quê được sống đời hái dâu nuôi tằm. Hai câu kết ý nhị nhẹ nhàng. Khách đa tình thấy ngất ngây trước vẻ đẹp chất phác, mơn mởn (khoẻ mạnh), tự nhiên. Thiếu nữ nửa mời mọc, nửa chối từ một cách khéo léo. Thôi thiếp phải về nhà nuôi tằm kẻo chúng đói (ngài có muốn theo không?). Mà thôi ngài là khách hào hoa, phú quí chẳng nên dây dưa ở đây mà làm gì. Thiếp thân phận thấp hèn chẳng qua chỉ là bông hoa bên đường. Nếu ngài không thật tình thì chỉ làm thiếp khổ vì vấn vương mà thôi.
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Thu phố Ca Kỳ 1
Tác giả: Lý bạch
***

秋浦歌其一

秋浦長似秋,
蕭條使人愁。
客愁不可度,
行上東大樓。
正西望長安,
下見江水流。
寄言向江水,
汝意憶儂不。
遙傳一掬淚,
為我達揚州。

Thu phố ca kỳ 01

Thu Phố trường tự thu
Tiêu điều sử nhân sầu
Khách sầu bất khả độ
Hành thượng Đông Thiên lâu
Chính tây vọng Trường An
Hạ kiến giang thuỷ lưu
Ký ngôn hướng giang thuỷ
Nhữ ức hoài nùng bất
Dao phụ nhất cúc lệ
Vị ngã đạt Dương Châu.

Bản dịch: Bài ca Thu Phố kỳ 01

Phố Thu dài tựa mùa thu
Hoang sơ tĩnh lặng âu sầu cố nhân
Khách buồn chẳng đếm phân vân
Đông Thiên lầu các bao lần ngóng sang
Phương tây vọng hướng Trường An
Trông theo dòng nước tràn lan nỗi lòng
Gửi lời theo nước trôi sông
Chảy xuôi chân ý đưa dòng phương đông
Lệ đào thấm giọt sương trong
Dương Châu ngàn dặm ngóng trông đợi chờ.

Lạc Mỹ Xuyên ThuChú thích:

Thu Phố: ở huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy.

(Năm 754)
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Thu Phố Ca Kỳ 02
Tác giả: Lý Bạch
***

秋浦歌其二


秋浦猿夜愁,
黃山堪白頭。
青溪飛隴水,
翻作斷腸流。
欲去不得去,
薄遊成久遊。
何年是歸日?
雨淚下孤舟。

Thu phố ca kỳ 02

Thu Phố độc dạ sầu
Hoàng Sơn kham bạch đầu
Thanh khê phi Lũng thủy
Phiên tác đoạn trường lưu
Dục khứ bất đắc khứ
Bạc du thành cửu du
Hà niên thị quy nhật
Vũ lệ hạ cô chu.

(Năm 754)

Bản dịch: Bài ca Thu Phố kỳ 02

Phố Thu đêm xuống dạ âu sầu
Hoàng Sơn cam chịu bạc đầu mau
Thanh Khê - Lũng thủy chia hai cõi
Khắc ghi dòng chảy đoạn trường lưu
Dạ muốn dời đi chân khôn bước
Tại chốn môn thành ở ít lâu
Bao năm mới được về quê cũ
Thuyền trôi một cõi lệ tuôn trào.

Lạc Mỹ Xuyên Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Thu Phố Ca kỳ 03
Tác giả: Lý Bạch
***

秋浦歌其三


秋浦錦駝鳥,
人間天上稀。
山雞羞淥水,
不敢照毛衣。

Thu phố ca kỳ 03

Thu Phố cẩm đà điểu
Nhân gian thiên hạ hi
Sơn kê sai lục thủy
Bất cảm chiếu mao y.

(Năm 754)

Bản dịch: Bài Ca Thu Phố kỳ 03

Phố Thu đà điểu xinh như mộng
Nhân gian trần thế mấy khi trông
Gà núi nương bên dòng nước biếc
Đem so lông điểu chẳng tương đồng.

Lạc Mỹ Xuyên Thu

 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Thu Phố Ca kỳ 4
Tác giả: Lý Bạch
***

秋浦歌其四


兩鬢入秋浦,
一朝颯已衰。
猿聲催白髮,
長短盡成絲。

Thu phố ca kỳ 04

Lưỡng mấn nhập Thu Phố
Nhất triêu táp kỷ suy
Viên thanh thôi bạch phát
Trường đoản tận thành ti.

(Năm 754)

Bản dịch

Hai mái tóc mai từ Thu Phố
Một dạo suy tàn sớm tinh mơ
Vượn kêu thêm trắng đôi đầu ấy
Mấy sợi ngắn dài hóa thành tơ...

Lạc Mỹ Xuyên Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Thu phố ca kỳ 5
Tác giả: Lý Bạch

秋浦歌其五

秋浦多白猿,
超騰若飛雪。
牽引條上兒,
飲弄水中月。

Thu phố ca kỳ 05
Thu Phố đa bạch viên
Siêu đằng nhược phi tuyết
Suất dẫn điều thượng nhi
Ẩm lộng thủy trung nguyệt.

(Năm 754)

Bản dịch

Phố Thu nhiều vượn trắng
Nhảy nhào tựa tuyết giăng
Dẫn con đi cành ngọn
Uống nước đùa với trăng.

Lạc Mỹ Xuyên Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93

Thu Phố Ca kỳ 6
Tác giả: Lý Bạch
***

秋浦歌其六


愁作秋浦客,
強看秋浦花。
山川如剡縣,
風日似長沙。

Thu phố ca kỳ 06

Sầu tác Thu Phố khách
Cưỡng khán Thu Phố hoa
Sơn xuyên như Diễm Huyện
Phong nhật tự Trường Sa.

(Năm 754)

Bản dịch: Bài ca Thu phố kỳ 6

Khách sầu ngang Thu Phố
Gượng nhìn Thu Phố hoa
Núi sông như huyện Diễm
Gió ngày tựa Trường Sa...

Lạc Mỹ Xuyên Thu
 
Top